PLAĆANJE, SIGURNOST I PRIVATNOST

Načini plaćanja

Pristup sadržajima na OYO moguće je ostvariti na sljedeće načine:

  • Plaćanjem kreditnom ili debitnim karticom
  • Plaćanjem SMS-om
  • OYO bonom
  • Plaćanjem PayPal-om

Internetsko plaćanje je moguće izvršiti putem sljedećih platnih kartica: American Express , Diners, Visa, MasterCard, Maestro.

 

Sigurnost i privatnost podataka

Vaši osobni podaci su zaštićeni te neće biti dani na uvid trećim osobama. Plaćanje se vrši preko internetskog sustava za naplatu putem platnih kartica: PayPal te CorvusPay sustava za online autorizaciju kreditnih i debitnih kartica prilikom aktivacije pretplate na OYO. Pretplatu na OYO moguće je aktivirati i SMS porukom – aktivacija se u ovom slučaju vrši korištenjem NTH mobile sustava za naplatu.

OYO štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. OYO se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke neće obrađivati niti distribuirati trećoj strani, osim ukoliko je drugačije utvrđeno ovim pravilima ili uz posebnu dozvolu korisnika.

OYO može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke OYO koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. OYO može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke OYO koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, potrebne za poboljšanje portala i njegovih sadržaja i portal dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Više o prikupljanju i korištenju osobnih podataka možete pronaći unutar Obavijesti o privatnosti. OYO se obavezuje da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika obrađivati niti distribuirati u druge svrhe, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja privatnih podataka.

OYO se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja uvjeta portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika, sukladno važećim propisima.

   

Pomoć i reklamacije

Za sva pitanja i reklamacije kontaktirajte nas na: oyo.podrska@novatv.hr.

Uvjeti poslovanja

Nakon potvrde plaćanja aktivacija OYO pretplate je obavezujuća te ne može biti otkazana ili izmijenjena.

Za aktivaciju 7 dana probnog pristupa ili pokretanje pretplate na OYO pratite sljedeće korake:

  • korak 1 – odabir aktivacije pretplate ili 7 dana pristupa bez naknade (7 dana bez naknade mogu ostvariti samo novi korisnici, odnosno oni koji nisu već iskoristili 7 dana probnog pristupa ili imali aktivnu pretplatu na OYO)
  • korak 2 – odabir načina plaćanja (SMS, PayPal ili kartica, OYO bon) i upisivanje potrebnih podataka u sustav za plaćanje karticama ili PayPal-om / slanje aktivacijske SMS poruke na broj telefona
  • korak 3 – aktivacija pretplate i konzumacija sadržaja dostupnog unutar pretplate

Uvjeti korištenja